Home

NSHENYI VILLAGE

  milking cows   cattle Ankole cows  
   
making ghee
Bahima hut

Ankole is één van de vier traditionele koninkrijken in Oeganda, te vinden in het zuidwesten van het land. De mensen in dit gebied dragen de naam Banyankole en de taal die gesproken wordt is Runyankole. De Banyankole kunnen onderverdeeld worden in de Bahima (één persoon is een Muhima), oftewel de veehouders, en de Bairu, de boeren die voornamelijk van de landbouw leven. Bij de Bayankole is het de Mugabe (koning) die bovenaan de sociale ladder staat en de Bahima staan boven de Bairu.

De Bahima zijn traditionele veehouders die een nomadenbestaan leiden. Tijdens het droge seizoen lopen ze grote afstanden op zoek naar water en gras voor hun vee. Hun voornaamste voedselbron is melk, maar ook bloed en vlees van de koeien wordt gebruikt.

De melk wordt meestal puur gedronken of bereid tot 'ghee' (zachte boter). Botermelk wordt alleen gedronken door vrouwen en kinderen, en het zijn uitsluitend mannen die het vlees van een koe eten. Eieren of kip zijn taboe.

Over het algemeen zijn de Bahima mooie mensen met een karakteristiek gezicht en bijzonder witte tanden. De temperamentvolle mannen dragen een lange, kleurrijke doek rond de schouders. Onmisbaar is de stok hun hand, die ze gebruiken voor het hoeden en in een gevecht. De vrouwen zijn meestal dik, te wijten aan de hoeveelheid melk die zij drinken. Bovendien wordt zwaarlijvigheid in de cultuur van de Bahima geassocieerd met schoonheid.

Het aantal koeien waar men over beschikt varieert van twintig tot vijf-/zeshonderd. Hoe groter de kudde, hoe meer rijkdom en aanzien iemand geniet. Tegelijkertijd geloven de Bahima dat het tellen van het aantal koeien ongeluk brengt, dus niemand weet precies hoeveel vee hij heeft. Voor de mannen is de belangrijkste taak in het dagelijks leven het verzorgen van het vee. Kleine jongens zijn verantwoordelijk voor het geven van water, terwijl tienerjongens de koeien moeten melken. Al op jonge leeftijd leren ze hoeden en hoe ze hun koeien kunnen onderscheiden.

Meisjes worden al op 10-jarige leeftijd voorbereid op het huwelijk, dat meestal rond hun veertiende plaatsvindt. Ze krijgen grote hoeveelheden melk te drinken met als doel zo dik mogelijk te zijn voor het huwelijk. Aangezien de bruidsschat in koeien wordt uitbetaald, zijn ze tot deze tijd belangrijk voor de familie. Eenmaal getrouwd verliezen ze deze waarde. De vader van de bruidegom is degene die de vrouw uitkiest. Omdat hij, als hoofd van de familie, het recht heeft om als eerste met de bruid te slapen, komt het erop neer dat hij een vrouw kiest die hij zelf wil. Net zoals bij verschillende andere Oegandese stammen, is het ook bij de Bahima gebruikelijk om met meerdere vrouwen te trouwen. Het aantal vrouwen wordt bovendien geassocieerd met rijkdom en status. Aan de hand van het aantal kinderen meet men het succes van een huwelijk.

Volwassenheid wordt pas erkent als men getrouwd is. De erfenis van een familie gaat automatisch naar de oudste zoon van de eerste vrouw. Echter, de eerstgeborene wordt maar zelden door de vader van het gezin verwekt. Niet alleen de schoonvader heeft namelijk het recht om met het meisje te slapen, ook de broers en vrienden van de man mogen dit. De vrouw zelf heeft er niets over te zeggen; als ze weigert wordt ze gestraft door haar man.

 

Hoewel het hoeden van vee nog steeds de belangrijkste activiteit is in het leven van de Bahima, kent het gebied een groot aantal scholen. Hier wordt zowel moderne vakken als de lokale taal onderwezen. Daarnaast is de Bahima een volk dat veel zingt en danst.

Bekijk foto's van Nshenyi Village...